Sự kiện

Bộ TT&TT ban hành bộ chỉ số đánh giá về chuyển đổi số
Bộ TT&TT ban hành bộ chỉ số đánh giá về chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) -Ngày 20/5/2022, Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án "Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia"

Last updated 3 mins ago

Phiên họp thứ nhất của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số
Phiên họp thứ nhất của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số

Chiều ngày 30/11/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Last updated 3 mins ago